Tag Archives: Văn 06A

Chuyện ”Người khoa Văn”

”Sau này khi các em ra trường đi làm, dù làm công việc gì hãy nhớ mình là người khoa Văn, Văn học là nhân học”. Lời Thầy trưởng khoa...

Xem chi tiết