Tag Archives: Sao anh không cúp máy

Nguyễn Thu Len tham gia khách mời chương trình ”Trao Gửi Yêu Thương”

Trong một lần Thu Len chia sẻ về câu chuyện ”Sao Anh Không Cúp Máy” đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Và thật bật ngờ khi Len...

Xem chi tiết