Tag Archives: đồng hành bảo trợ truyền thông

Nguyễn Thu Len đồng hành bảo trợ truyền thông chương trình Chuyến xe 0 đồng 2024

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ CLB Kết Nối Yêu Thương lan toả những điều tích cực, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng, Lens Group tiếp...

Xem chi tiết