Tag Archives: cho đi

Khi mình cho đi thì sẽ còn mãi

Hôm nay có một người chị mời tôi đồng hành cùng chương trình thiện nguyện do chị phát động. Sau khi suy nghĩ và sắp xếp công việc tôi đã đồng ý...

Xem chi tiết