Tag Archives: Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II

Báo Việt Nam Hội Nhập: CEO Nguyễn Thu Len tham gia Hội đồng kiến giảng Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II

Ngày 24.02.2021 Bà Nguyễn Thu Len – CEO & Founder công ty truyền thông Len Nguyễn Media đã tham gia Hội đồng kiến giảng 02 môn học: Truyền thông mạng...

Xem chi tiết
Nguyễn Thu Len tham gia Hội đồng kiến giảng Trường CĐ Phát thanh – Truyền hình II

Ngày 24.02.2021, Nguyễn Thu Len đã tham gia Hội đồng kiến giảng 02 môn học: Truyền thông mạng xã hội (ngành Truyền thông đa phương tiện) và  PR nội bộ...

Xem chi tiết