Tag Archives: Sài Gòn tôi yêu

Viết cho Sài Gòn Tôi yêu …

Mọi người vẫn thường hỏi, vì sao tôi chọn Sài Gòn? Tôi chỉ mỉm cười và bảo: “Tôi yêu Sài Gòn, yêu tất cả những gì thuộc về thành phố...

Xem chi tiết