Tag Archives: nhà dưỡng lão

Chuyện ở nhà dưỡng lão… ”Phật ở trong Tâm”

”Tôi muốn một căn phòng trống để không bị phân tâm vào bất cứ điều gì, để luôn nhìn vào TÂM của mình và sửa đổi mỗi ngày…” Hôm nay...

Xem chi tiết