Tag Archives: Người đưa tin

Báo Người Đưa Tin: ”Từ công nhân may đến CEO & Founder Len Nguyễn Media”

‘’ Không có nỗ lực nào là vô nghĩa, chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng và kiên định với ước mơ của mình, thành công nhất định sẽ...

Xem chi tiết