Tag Archives: Chi hội Luật sư

Nguyễn Thu Len đồng hành cùng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM

Sáng ngày 24/01/2024, Nguyễn Thu Len đồng hành cùng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tham dự phiên tòa giả định ‘’Phòng chống ma túy...

Xem chi tiết