Tag Archives: CEO

Từ ”osin” đến BTV và CEO

”Nếu bạn có ước mơ, hãy theo đuổi nó bằng tất cả trái tim và đừng bao giờ bỏ cuộc”. Ước mơ vào “Giảng đường đại học” Tôi là cô...

Xem chi tiết