Tag Archives: be yourself

Be yourself – Be happy: Hãy là chính bạn và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh

Đừng cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, đừng cố để trở thành một ai đó ngoài bạn. Hãy là chính bạn, một phiên bản độc nhất...

Xem chi tiết